Privacyverklaring

Laatst aangepaste versie: 27 juni 2018

 

Knuit Schilderwerken is gespecialiseerd in schilderwerken en onderhoudsprojecten, als voorbereiding op het schilderwerk. het bedrijf is inzetbaar voor kleine en grotere opdrachten en projecten.

Het adres van Knuit Schilderwerken:
Laustraat 30 in ‘s-Heerenhoek.

 

Gebruik website door minderjarigen

Deze website is een beoogd medium voor bedrijven. Knuit Schilderwerken adviseert om personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik te (laten) maken van de website.

 

Persoonlijke gegevens

Knuit Schilderwerken hecht waarde aan de bescherming van privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke vormen van (persoons)gegevens wij verzamelen en gebruiken, en welk doel zij dienen.

 

Verzamelen van gegevens

Via online formulier(en) vragen wij van personen en bedrijven de contactgegevens om in contact te kunnen treden met het desbetreffende bedrijf of contactpersoon binnen deze organisatie. De invulresultaten worden niet bewaard, noch worden deze gegevens aan derden verstrekt.

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen.

Daar waar mogelijk, spannen wij ons in om de verzameling van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Derden partijen

Hoewel deze website links bevat naar externe websites (derden), zijn deze links enkel aangebracht om te informeren, ofwel gepubliceerd voor portfolio doeleinden. Bij de inzet van hyperlinks worden mogelijkheden ingezet om privacygevoelige informatie te beperken. Knuit Schilderwerken is niet verantwoordelijk voor content, persoonsgegevens of overige privacygevoelige aanwezigheid op de websites van deze derden.

 

Verwerking  gegevens en diens doel(en)

We verwerken gegevens die de bezoeker zelf actief (online, via de website en/of via e-mailberichten achtergelaten heeft. E-mailadressen zullen verder niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Persoonsgegevens inzien

Na een schriftelijk verzoek (bijvoorbeeld ook via een e-mailbericht) kunnen wij u inzage verschaffen in de persoonsgegevens die worden gebruikt. U kunt Knuit Schilderwerken verzoeken de gegevens:

  • te laten schrappen
    • te laten wijzigen

 

Correcties en aanvullingen in deze verklaring

Knuit Schilderwerken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.  Wanneer u deze website bezoekt, adviseren we om ook de privacyverklaring opnieuw door te nemen.

 

Contact

U kunt contact leggen met Knuit Schilderwerken via de gegevens zoals te lezen op onze contactpagina.